2016-05-14 01:00
HTTPS
Strona działa już w wersji HTTPS, jednak posiada samodzielnie podpisany certyfikat.