2016-05-14 01:00
HTTPS
Strona działa już w wersji HTTPS, jednak posiada samodzielnie podpisany certyfikat.
2016-02-25 23:19
Update strony
Aktualizacja wyglądu strony oraz listy projektów.
2016-02-14 04:02
Strona wystartowała~
W tym momencie została uruchomiona pierwsza wersja tej strony internetowej~!